lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan med skolan

Samverkan med skolan är en viktig del av kemiska institutionens arbete för att sprida kunskap om kemi och intressera unga att välja en yrkesframtid inom kemiområdet. Denna sida vänder sig till dig som lärare eller elev på grund- och gymnasieskolan som önskar hitta aktiviteter, hjälpmedel och inspiration till undervisning och studier i kemiämnet.

För grundskolan

Kemi för de allra minsta - ExperimentExpressen

ExperimentExpressen är ett initiativ av kemistudenter vid LTH och riktar sig till barn från förskolan till mellanstadiet. ExperimentExpressen besöker skolor runt om i länet eller tar emot besök på Vattenhallen för att visa upp spännande kemiexperiment.

Mer information och bokning hittar du på ExperimentExpressen -  Vattenhallen Science Center.

Besök Vattenhallen Science Center

Alla barn och ungdomar från förskole- till gymnasieklasser är välkomna på planerade skolbesök på Vattenhallen. Se aktuella aktiviteter för olika åldrar och behov och läs mer på Skolbesök - Vattenhallen Science Center.

För gymnasieskolan

NMT-dagarna

Varje år anordnas NMT-dagarna (natur, medicin och teknikdagarna) på Lunds universitet. Under en vecka i mars besöker ca 6000 gymnasieelever oss och tar del av ca 150 olika populärvetenskapliga föredrag.

Läs mer på hemsidan för NMT-dagarna på Lunds universitet.

Prao och praktik

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot prao/praktik på Kemicentrum. På Vattenhallen Science Center, som är en del av Lunds universitet, finns däremot möjlighet att göra en veckas praktik.

Läs mer och ansök om att få göra praktik på Vattenhallen Science Center.

Inspirationsdagarna

Under två dagar i november varje år är det öppet hus vid Lunds universitet. Gymnasieklasser bjuds då in för att ta del av utbildningsinformation och få en glimt av universitetsmiljön.

Inspirationsdagarna - Lunds universitet

Öppet hus

Varje år anordnar Lunds universitet Öppet hus i Lund. Alla som är nyfikna på studier vid universitetet är välkomna.

Öppet hus - Lunds universitet

Hemvändare

Våra studenter har möjlighet att delta i hemvändarprojektet - som innebär att de besöker sin gamla gymnasieskola och berätta om sin utbildning. För mer information om Hemvändarprojektet kontakta information@kc.lu.se.