Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsmiljöer i vår verksamhet

LINXS

LINXS (Institute of Advanced Neutron and X-ray Science) är ett institut för avancerade studier vars uppdrag är att främja vetenskap och utbildning med fokus på användningen av neutroner och röntgenstrålar. 

Länk till LINXS engelskspråkiga webbplats

COMMONS

COMMONS är ett excellenscenter som finansieras av Vetenskapsrådet, med temat “Gemensamma nämnare i biomembran och biomolekylära interaktioner”. Det övergripande målet med COMMONS är att skapa en mångfacetterad vetenskaplig miljö som fokuserar på att förena fysikalisk-kemiska processer av avgörande betydelse betydelse för funktionen av cellulära membran och biomolekyler. COMMONS-centret samlar metodologisk och teoretisk expertis från Lunds universitet, Chalmers och Köpenhamns universitet, och kommer att vara värd för en forskarskola och ett gästprofessorprogram för att locka experter från ett brett fält av biomembran- och biomolekylära vetenskaper.