Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi

Vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi bedrivs forskning och utbildning inom avdelningarna kemisk fysik, fysikalisk kemi och beräkningskemi.

Person som tittar i ett mikroskop. Foto.

Forskning

Vid de tre avdelningarna bedrivs grundläggande forskning inom yt- och kolloidkemi, materialkemi, kvantmekanik, koherens hos vågor, kvantprickar, strukturell dynamik, statistisk dynamik, kvantkemi, mjuk materia, polymerer, kolloider och surfaktanter.

Trots forskningens grundläggande karaktär finns det många tillämpningar såsom solceller, datorer, medicinsk utrustning och teknik, läkemedel och livsmedel.

Utbildning

Vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi ges grundläggande och avancerade kurser inom det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi samt inom de naturvetenskapliga masterprogrammen i kemi.