Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

När du är färdig med din masterutbildning kan du fortsätta att studera på forskarnivå och fördjupa dig inom ett område du är intresserad av. Vid kemiska institutionen bedrivs forskarutbildning inom en rad olika forskarutbildningsämnen.

Detaljbild laboration. Foto.

Om forskarutbildningen

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen. I utbildningen ingår dels en forskningsuppgift, som du ansvarar för, och dels kurser. Ofta utgör forskningsuppgiften 180 hp och kurserna 60 hp. Till stöd i din forskning har du en handledare - en lärare vid institutionen. Du har också biträdande handledare vid institutionen eller från exempelvis ett företag eller annat lärosäte. Forskarutbildningen ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen – som försvaras vid en offentlig disputation. Du kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 högskolepoäng.

Efter forskarutbildningen kan du till exempel arbeta som forskare på ett universitet eller ett företag.

Behörighet 

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har tagit examen på avancerad nivå eller har fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå), eller på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper. Utöver den grundläggande behörigheten finns det särskilda behörighetskrav för varje ämne. 

Ansökan och antagning 

Forskarstudier kan bedrivas under olika former, men det vanligaste är att du har en så kallad doktorandanställning och ingår i en forskargrupp. Det finns ingen särskild ansökningsperiod för forskarutbildningen, utan lediga doktorandtjänster annonseras kontinuerligt.

Lediga anställningar vid Lunds universitet – lu.se