lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2021-11-22

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare vid Kemiska institutionen får sammanlagt nära

[...]

2020-12-18

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och

[...]

2020-12-16

Flera kemiforskare får nära 9 miljoner från Formas

Formas har offentliggjort vilka forskare som beviljats anslag för projekt inom Årliga öppna utlysningen för forsknings-

[...]

2020-04-20

Ny studie slår hål på teorier om kvantmekanikens betydelse för fotosyntesen

Utvecklingen av fotosyntesen spelade en avgörande roll när livet på jorden uppstod för fyra miljarder år sedan. Under

[...]

Kalendarium

Övrigt

Defence of thesis in Organic Chemistry

Tid: 2021-12-02 09:00 till 13:00

Seminarium

Biomimetic Catalysis in Geen Organic Transformations

Tid: 2021-12-03 15:15 till 16:30

Konferens

Bioekonomiriksdagen 2021

Tid: 2021-12-07 09:00 till 2021-12-08 12:00

Övrigt

Defence of thesis in Physical Chemistry

Tid: 2021-12-16 13:00 till 17:00