lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

2022-06-17

Ny studie kan få betydelse för utveckling av nya antibakteriella läkemedel

Nu har forskare från Kemiska institutionen (Centrum för analys & syntes och avdelningen för Teknisk mikrobiologi) tillsammans med forskare i Nya Zeeland och USA upptäckt hur bakteriers

[...]

2021-11-22

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och

[...]

2020-12-18

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och

[...]

2020-12-16

Flera kemiforskare får nära 9 miljoner från Formas

Formas har offentliggjort vilka forskare som beviljats anslag för projekt inom Årliga öppna utlysningen för forsknings-

[...]

Kalendarium

Disputation

Defence of thesis in Inorganic Chemistry

Tid: 2023-06-02 09:00 till 13:00

Disputation

Defence of thesis in Pure and Applied Biochemistry

Tid: 2023-06-07 09:00 till 13:00

Seminarium

Mini-symposium: Physical Chemistry

Tid: 2023-06-08 13:00 till 17:00

Disputation

Public Defence: Erika Andersson

Tid: 2023-06-09 09:15 till 12:00

Disputation

Defence of thesis in Physical Chemistry

Tid: 2023-06-09 09:15 till 13:00

Seminarium

LINXS Guest Seminar: Andreas Stadler

Tid: 2023-06-13 14:00 till 15:00