lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

2022-06-17

Ny studie kan få betydelse för utveckling av nya antibakteriella läkemedel

Nu har forskare från Kemiska institutionen (Centrum för analys & syntes och avdelningen för Teknisk mikrobiologi) tillsammans med forskare i Nya Zeeland och USA upptäckt hur bakteriers

[...]

2021-11-22

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och

[...]

2020-12-18

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och

[...]

2020-12-16

Flera kemiforskare får nära 9 miljoner från Formas

Formas har offentliggjort vilka forskare som beviljats anslag för projekt inom Årliga öppna utlysningen för forsknings-

[...]

Kalendarium

Seminarium

Physical Chemistry seminar: Bruno Silva

Tid: 2023-02-20 14:15 till 15:00