Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS)

Vid Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS) bedrivs forskning och utbildning inom biokemi, biofysikalisk kemi och molekylär biofysik.

Detaljbild från laboratorium. Foto.

Forskning 

Vid CMPS bedrivs grundläggande forskning av proteiner med ett starkt fokus på deras molekylära egenskaper och funktion. Framtidens stora utmaning är att förstå hur tusentals proteiners specifika struktur, interaktion och dynamik utgör basen för de biologiska livsprocesserna. Grundläggande forskning inom detta område är fundamental för biomedicinska och biotekniska innovationer i framtiden.

Viktiga forskningsområden är läkemedel, hälsa, smarta material, biologiska risker med nanopartiklar, biobränsle, biosensorer, paleoenzymologi (studier av förhistoriskt liv med hjälp av enzymer), hållbar biokatalys och masspektrometri.

Utbildning

Vid Centrum för molekylär proteinvetenskap ges både grundläggande och avancerade kurser inom det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi och inom masterprogrammen i kemi och i biokemi. Kurser ges även vid civilingenjörsutbildningarna i bioteknik, ekosystemteknik, kemiteknik, teknisk matematik och teknisk nanovetenskap på Lunds Tekniska Högskola. Som student har du även möjlighet att göra ditt examensarbete inom något av CMPS forskningsområden.