Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Centrum för analys och syntes (CAS)

Vid Centrum för analys och syntes (CAS) bedrivs forskning och utbildning inom organisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, material- och polymerkemi.

Detaljbild från laboratorium. Foto.

Forskning 

Viktiga forskningsområden är hälsa, smarta material, energi, grön kemi och miljökemi.

Utbildning

Vid Centrum för analys och syntes ges kurser för både det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi samt för civilingenjörsutbildningarna vid Lunds Tekniska Högskola. Vi undervisar i kärnämnet kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, materialkemi, polymerkemi samt organisk kemi från grundutbildning till forskarnivå. Som student har du även möjlighet att göra ditt examensarbete inom något av CAS forskningsområden.