Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan med skolan

Samverkan med skolan är en viktig del av kemiska institutionens arbete för att sprida kunskap om kemi och intressera unga att välja en yrkesframtid inom kemiområdet. Denna sida vänder sig till dig som lärare eller elev på grund- och gymnasieskolan som önskar hitta aktiviteter, hjälpmedel och inspiration till undervisning och studier i kemiämnet.

För grundskolan

Kemi för de allra minsta - ExperimentExpressen

ExperimentExpressen är ett initiativ av kemistudenter vid LTH och riktar sig till barn från förskolan till mellanstadiet. ExperimentExpressen besöker skolor runt om i länet eller tar emot besök på Vattenhallen för att visa upp spännande kemiexperiment.

Läs mer om ExperimentExpressen på Vattenhallen Science Centers webbplats.

Besök Vattenhallen Science Center

Alla barn och ungdomar från förskole- till gymnasieklasser är välkomna på planerade skolbesök på Vattenhallen.

Läs mer vilka aktiviteter som finns för olika åldrar och planering av skolbesök på Vattenhallen Science Centers webbplats.

Prao och praktik

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot prao/praktik på Kemicentrum. På Vattenhallen Science Center, som är en del av Lunds universitet, finns däremot möjlighet att göra en veckas praktik.

Läs mer och ansök om att få göra praktik på Vattenhallen Science Centers webbplats.


För gymnasieskolan

NMT-dagarna

Under en vecka i mars varje år bjuds gymnasieelever och lärare på populärvetenskapliga föreläsningar och demonstrationer. Syftet med dagarna är att ge en bild av aktuell forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik, och att visa hur intressanta och spännande ämnena är. Föreläsningarna kan handla om alltifrån mörk materia, stamceller och kärlekens kemi till hur WIFI egentligen fungerar. Programmet presenteras i januari.

Läs mer och anmäl dig till NMT-dagarna på Lunds universitet.

Prao och praktik

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot prao/praktik på Kemicentrum. På Vattenhallen Science Center, som är en del av Lunds universitet, finns däremot möjlighet att göra en veckas praktik.

Läs mer och ansök om att få göra praktik på Vattenhallen Science Centers webbplats.

Inspirationsdagarna

Under två dagar i november varje år är det öppet hus vid Lunds universitet. Gymnasieklasser bjuds då in för att ta del av utbildningsinformation och få en glimt av universitetsmiljön.

Läs mer om inspirationsdagarna på Lunds universitet

Öppet hus

Varje år anordnar Lunds universitet Öppet hus i Lund. Alla som är nyfikna på studier vid universitetet är välkomna.

Läs mer om Öppet hus - Lunds universitet