Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättigheter och skyldigheter för studenter

Du studerar på en institution vid Lunds universitet och detta är din arbetsplats, på samma sätt som för övriga studenter och för lärare och andra anställda. På en institution är det prefekten som är ytterst ansvarig för arbetsplatsens fysiska och psykosociala miljö samt för utbildningens genomförande.

Vad handlar det om?

På kemiska institutionen råder nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier. Som student har du också rättigheter vad gäller din utbildning – det handlar bland annat om om arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten. Samtidigt har du som är student vissa skyldigheter – det handlar bland annat om fusk, störande verksamhet eller trakasserier.

Rättigheter och skyldigheter som student vid Lunds universitet

Vart vänder du dig på institutionen?

Vad kan du göra om du anser att dina rättigheter inte blivit tillgodosedda? Eller om du blivit misstänkt för att inte ha uppfyllt dina skyldigheter som student? I första hand bör du försöka reda ut situationen där den uppstått. I till exempel en undervisningssituation diskuterar du lösningar med den kursansvarige läraren. Om du inte vill göra detta eller upplever att du trots diskussioner med läraren inte blivit rättvist behandlad, kan du vända dig till studievägledare eller studierektor på institutionen. Om det behövs ska dessa hjälpa dig att lägga fram din situation för prefekten på institutionen.

Om du anser att du blivit utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier bör du vända dig direkt till institutionens prefekt.

Kontaktuppgifter till:

Vill du prata med någon utanför institutionen?

Vänd dig till Naturvetarkåren LUNA om du behöver råd och stöd under diskussionerna med institutionen. LUNA förmedlar också kontakt med studentombudet vid Lunds universitets studentkårer. Där kan du bland annat kan få hjälp med ärenden som efter behandling på institutionen är möjliga att överklaga eller få hjälp om ditt ärende gått vidare till Disciplinnämnden vid Lunds universitet.

Naturvetarkåren LUNA's hemsida

Vänd dig till områdesansvariga eller studiesocialt ansvariga vid Teknologkåren

Du hittar mer information på sidan: Lika villkor för studenter - Studentwebben LTH

Andra kontaktvägar

Studentombudet erbjuder råd och stöd när du stött på problem som rör dina studier.

E-post: studentombud [at] lus [dot] lu [dot] se (studentombud[at]lus[dot]lu[dot]se)
Besöksadress: Sandgatan 2 (AF-borgen), våning 4 

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer (Studentombudets webbsida)

I Sverige finns en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder. Om du har gjort en anmälan men anser att universitetet inte har gjort tillräckligt kan du få hjälp från DO att föra saken vidare. På DO:s webbsidor finns information och råd om diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO:s webbsida)