lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Anställd

På dessa sidor finner du institutionsspecifik information för verksamma vid kemiska institutionen om exempelvis ekonomi, forskningsfinansiering, inköp & upphandling, IT, kommunikation och personalfrågor, som hanteras av Administrativa enheten.

Kemicentrum

Praktiska frågor kring lokaler, säkerhet, huset och liknande samt information för nyanställda och gäster finner du på Kemicentrums webbplats. Dessa frågor hanteras också av Administrativa enheten.

Kemicentrums sidor för anställda

Sharepoint

Kemiska institutionen har en sharepoint för interna dokument. Logga in med Lucat. För frågor om sharepointen, mejla information@kc.lu.se

Kemiska institutions sharepoint