lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Anställd

På dessa sidor finner du institutionsspecifik information för verksamma vid kemiska institutionen om exmpelvis ekonomi, kommunikation och personalfrågor, som hanteras av Administrativa enheten. Det finns även en mängd viktiga blanketter som tillhandahålles av Administrativa enheten samt protokoll från alla våra styrelse- och arbetsgrupper. 

Praktiska frågor kring lokaler, säkerhet, huset och liknande samt information för nyanställda och gäster finner du på Kemicentrums webbplats. Dessa frågor hanteras också av Administrativa enheten.

Kemicentrums sidor för anställda

Andra sidor för anställda

LU:s sida för anställda