lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Anställd

På dessa sidor finner du institutionsspecifik information för verksamma vid kemiska institutionen om exmpelvis ekonomi, kommunikation, personalfrågor. Det finns även en mängd viktiga blanketter samt protokoll från alla våra styrelse- och arbetsgrupper. 

Praktiska frågor kring lokaler, säkerhet, huset och liknande samt information för nyanställda och gäster finner du på Kemicentrums webbplats.

Kemicentrums sidor för anställda

Andra sidor för anställda

LU:s sida för anställda