lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Information

E-post:
Information@kilu.lu.se

Telefon:
046-222 83 49

Fax:
046-222 40 02

Organisationsnummer:
202100-3211

VAT nr:
SE 202100 3211 01

Postgiro:
156 50-5

Adresser

Fakturaadress:
Lunds Universitet
Kemiska institutionen
Box 188
221 00  Lund

Postadress:
Kemiska institutionen
P.O. Box 124
SE-221 00 LUND
Sweden

Internpost:
Hämtställe 1 (HS 1)

Besöksadress

Med bil:
Naturvetarvägen 14 (Kemicentrum)

Med buss/taxi:
Sölvegatan 39 A-C