lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

Donatas Zigmantas i laserlabbet där experimenten genomfördes. FOTO: JOHAN JOELSSON

2020-04-20

Ny studie slår hål på teorier om kvantmekanikens betydelse för fotosyntesen

Utvecklingen av fotosyntesen spelade en avgörande roll när livet på jorden uppstod för fyra miljarder år sedan. Under det senaste decenniet har en del forskare tyckt sig se indikationer på

[...]

2018-12-17

Plastavfall bryts ner till nanopartiklar

Det finns stor risk att plastsopor i naturen ger upphov till partiklar i nanostorlek, så kallad nanoplast. Det framgår

[...]

2018-12-13

Nobelpristagare i kemi besöker Lund

Två av årets kemipristagare, George P. Smith och Sir Gregory P. Winter besöker Lund och ger Nobelföreläsningar på

[...]

2018-12-07

Lysande järnmolekyl kan ge billigare solenergi

Nu har forskare för första gången lyckats skapa en järnmolekyl som kan fungera både som fotokatalysator för att

[...]

Kalendarium

Seminarium

LUBIRC Breakfast Seminar – Henning Gillberg

Tid: 2020-12-04 08:30 till 09:30

Övrigt

Defence of thesis in Applied Microbiology

Tid: 2020-12-04 09:00 till 12:00

Övrigt

Defence of thesis in Analytical chemistry

Tid: 2020-12-09 14:00 till 17:00

Övrigt

Defence of thesis in Chemical Physics

Tid: 2020-12-11 13:00 till 15:00

Övrigt

Defence of thesis in Physical Chemistry

Tid: 2020-12-17 09:15 till 12:15