lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

Donatas Zigmantas i laserlabbet där experimenten genomfördes. FOTO: JOHAN JOELSSON

2020-04-20

Ny studie slår hål på teorier om kvantmekanikens betydelse för fotosyntesen

Utvecklingen av fotosyntesen spelade en avgörande roll när livet på jorden uppstod för fyra miljarder år sedan. Under det senaste decenniet har en del forskare tyckt sig se indikationer på

[...]

2018-12-17

Plastavfall bryts ner till nanopartiklar

Det finns stor risk att plastsopor i naturen ger upphov till partiklar i nanostorlek, så kallad nanoplast. Det framgår

[...]

2018-12-13

Nobelpristagare i kemi besöker Lund

Två av årets kemipristagare, George P. Smith och Sir Gregory P. Winter besöker Lund och ger Nobelföreläsningar på

[...]

2018-12-07

Lysande järnmolekyl kan ge billigare solenergi

Nu har forskare för första gången lyckats skapa en järnmolekyl som kan fungera både som fotokatalysator för att

[...]

Kalendarium

Övrigt

Defense of thesis in Biotechnology

Tid: 2020-09-30 13:15 till: 16:15

Övrigt

Defence of thesis in Theoretical Chemistry

Tid: 2020-10-16 09:15 till: 12:15