lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2015-06-15

Konstgjort blod i Lund

Blodtransfusioner är livsviktiga, men behovet är långt större än tillgången världen över. Forskare världen över arbetar därför för att hitta alternativa metoder, inte minst här i Lund.

[...]

2015-06-11

Professor Ulf Olsson has received LUNA's Pedagogical Prize

The pedagogical prize of LUNA is given to an outstanding lecturer, who understands that different students learn

[...]

2015-06-04

På spaning efter skogens guld

Forskare från Lunds Tekniska Högskola och naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet får mångmiljonanslag för

[...]

2015-05-20

Magbakterier kan tillverka gröna kemikalier

Mjölksyrabakterier är inte bara bra för magen. De är också en fena på att producera gröna kemikalier, har forskare

[...]