lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2016-01-27

Ulf Ellervik får Gunnar Starck-medaljen

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet, tilldelas den prestigefyllda Gunnar Starck-medaljen av Svenska Kemistsamfundet. Gunnar Starck‐medaljen tilldelas den person

[...]

2016-01-26

Miljoner för nytt projekt om läkemedelsformulering

Mikael Lund, universitetslektor vid Kemiska institutionen, har tillsammans med bland DTU i Danmark fått 4 miljoner euro

[...]

2016-01-25

Sara Snogerup Linse får pengar för alzheimerforskning

Sara Snogerup Linse, som är professor i fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap vid Lunds universitet, har fått

[...]

2016-01-24

Kemiprofessor får anslag från STINT

Charlotta Turner, professor i analytisk kemi, har beviljats nära en halv miljon kronor från STINT. Anslaget ska

[...]

Kalendarium

Seminarium

Scattering Studies of Lipid-Protein Systems

Tid: 2016-02-15 14:15 till: 15:00

Disputation

Defence of thesis in Analytical Chemistry

Tid: 2016-02-26 09:15 till: 13:00

Disputation

Defence of thesis in Analytical Chemistry

Tid: 2016-02-26 09:15 till: 13:00

Seminarium

Physical Chemistry Seminar

Tid: 2016-02-29 14:15 till: 15:00