lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2017-02-07

100 miljoner till forskning om havre

Ett nytt forskningscenter vid Lunds universitet, ScanOat, får 100 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) till forskning om havre. Samordnare för ScanOat blir Leif

[...]

2017-01-23

Rajni Hatti-Kaul och Daniel Strand får 7,2 miljoner från VR

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag inom Projektbidrag utvecklingsforskning 2016. Två

[...]

2017-01-19

Malariamyggor känsliga för pepparrot

Forskare vid Lunds universitet har tagit ett viktigt steg på vägen att förstå den bakomliggande mekanismen till hur och

[...]

2017-01-11

Så påverkas huden av lösningsmedel

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en metod som gör det möjligt att se hur enskilda molekyler i hudkrämer,

[...]

Kalendarium

Disputation

Defence of thesis in Inorganic Chemistry

Tid: 2017-03-07 09:15 till: 13:00

Seminarium

Casper Steinmann Svendsen: Embedding in Quantum Drude Oscillators

Tid: 2017-03-07 14:15 till: 15:00

Seminarium

Remco Tuinier: Physical Chemistry Seminar

Tid: 2017-04-20 14:15 till: 15:00

Seminarium

Joris Sprakel: Physical Chemistry Seminar

Tid: 2017-05-04 14:15 till: 15:00