lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2017-05-24

Stående plattor ger effektivare solceller

Forskare från Lunds universitet har lyckats skapa en ny konstruktion av det lovande solcellsmaterialet perovskit. Studien visar att solcellerna får en högre verkningsgrad tack vare att

[...]

2017-05-17

Kemist får Schyberganslag

Peter Spégel från Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen får ”Schybergska priset” för sin forskning om

[...]

2017-04-18

Nanorör bygger sig själva

Forskare från Lunds universitet har lyckats tillverka nanorör från en enda byggsten med hjälp av så kallad molekylär

[...]

2017-03-31

Modern alkemi ger lysande järnmolekyler

En grupp forskare från Lunds universitet har lyckats skapa den första järnmolekylen som kan sända ut ljus.

[...]