lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2017-12-20

Kemister prisas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund ger Engeströmska medaljen till Ulf Nilsson, professor vid Centrum för analys och syntes och Gyllenbergs pris 2017 går till f.d. doktoranden Svante

[...]

2017-12-13

Nobelpristagare i kemi besöker Lund

En av årets nobelpristagare i kemi, Jacques Dubochet besöker Lund och ger ett föredrag på Kårhuset.

[...]

2017-11-30

Mångmiljonsatsning på täta proteinkapslar

Ett omfattande forskningsprojekt kring design av små proteinbehållare får nu prestigefyllda pengar från Europeiska

[...]

2017-11-24

Laddade molekyler uppför sig paradoxalt

Nu har kemiforskare upptäckt hur vissa små biomolekyler gör för att sätta sig fast vid varandra. Forskarnas studie

[...]