lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2017-01-23

Rajni Hatti-Kaul och Daniel Strand får 7,2 miljoner från VR

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag inom Projektbidrag utvecklingsforskning 2016. Två forskare vid Kemiska institutionen tilldelas anslag för perioden

[...]

2017-01-19

Malariamyggor känsliga för pepparrot

Forskare vid Lunds universitet har tagit ett viktigt steg på vägen att förstå den bakomliggande mekanismen till hur och

[...]

2017-01-11

Så påverkas huden av lösningsmedel

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en metod som gör det möjligt att se hur enskilda molekyler i hudkrämer,

[...]

2016-12-20

Kimberly Dick Thelander får 9,7 miljoner från Vetenskapsrådet

Kimberly Dick Thelander, som är professor vid avdelningen för Fasta tillståndets fysik och verksam även vid Centrum för

[...]