lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2015-10-01

Molekylkapslar kan underlätta läkemedelstransport

Forskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor vid universitetet i Vilnius skapat kapslar gjorda av molekyler som i sin tur kan innesluta andra molekyler. Den inneslutna

[...]

2015-06-15

Konstgjort blod i Lund

Blodtransfusioner är livsviktiga, men behovet är långt större än tillgången världen över. Forskare världen över arbetar

[...]

2015-06-11

Professor Ulf Olsson has received LUNA's Pedagogical Prize

The pedagogical prize of LUNA is given to an outstanding lecturer, who understands that different students learn

[...]

2015-06-04

På spaning efter skogens guld

Forskare från Lunds Tekniska Högskola och naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet får mångmiljonanslag för

[...]

TRAINING MANUAL Reaxys Medicinal Chemistry

Kalendarium

Disputation

Defence of thesis in Biochemistry

Tid: 2015-10-09 10:00 till: 13:00

Seminarium

Colloidal Crystals: Beyond Hard Spheres

Tid: 2015-10-12 14:15 till: 15:00

Seminarium

Dispersing carbon nanotubes in water: some insights, some questions

Tid: 2015-10-16 11:15 till: 12:00

Seminarium

The future of funding - how do the agencies think?

Tid: 2015-10-22 13:15 till: 18:15