lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2018-12-17

Plastavfall bryts ner till nanopartiklar

Det finns stor risk att plastsopor i naturen ger upphov till partiklar i nanostorlek, så kallad nanoplast. Det framgår av en ny studie från Lunds universitet. Resultatet av studien är

[...]

2018-12-13

Nobelpristagare i kemi besöker Lund

Två av årets kemipristagare, George P. Smith och Sir Gregory P. Winter besöker Lund och ger Nobelföreläsningar på

[...]

2018-12-07

Lysande järnmolekyl kan ge billigare solenergi

Nu har forskare för första gången lyckats skapa en järnmolekyl som kan fungera både som fotokatalysator för att

[...]

2018-11-20

Kemiforskare får nära 3 miljoner från Formas

Mikael Ekvall, forskare vid avdelningen Biokemi och Strukturbiologi, har beviljats när 3 miljoner kronor i anslag från

[...]

Kalendarium

Föredrag

Himmelsk kemi och stjärnors födelser

Tid: 2019-03-21 18:00 till: 19:00

Seminarium

Erika Eiser: Micro-rheology in DNA Hydrogels

Tid: 2019-03-28 14:15 till: 15:00

Disputation

Defence of thesis in Theoretical chemistry

Tid: 2019-03-29 13:15 till: 16:15

Disputation

Public defence of thesis in Physical Chemistry

Tid: 2019-03-29 13:15 till: 16:15

Disputation

Defence of thesis in Organic Chemistry

Tid: 2019-04-12 09:00 till: 12:00