lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2016-11-11

Kemiforskare får drygt 15 miljoner från Formas

Formas har offentliggjort vilka forskare som beviljats anslag för projekt inom Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2016. Fem forskare vid Kemiska institutionen

[...]

2016-11-02

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och

[...]

2016-10-05

Kemiforskare får 31 miljoner från KAW till proteinforskning

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse anslår 30 670 000 kronor till ett samarbetsprojekt mellan fem kemister vid Lunds

[...]

2016-10-05

Kemiforskare deltar i projekt som uppmärksammas av KAW

Ivan Scheblykin (Kemisk fysik) och Petter Persson (Teoretisk kemi) deltar i forskningsprojektet “Mastering Morphology

[...]

Kalendarium

Seminarium

Martin Olsson: Theoretical Chemistry Seminar

Tid: 2016-12-06 14:15 till: 15:00

Disputation

Defence of thesis in Theoretical Chemistry

Tid: 2016-12-09 13:00 till: 16:00

Seminarium

Lili Cao: Theoretical Chemistry Seminar

Tid: 2016-12-13 14:15 till: 15:00

Seminarium

Jenny Andersson: Physical Chemistry Seminar

Tid: 2016-12-14 14:15 till: 15:00