Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Välkommen till kemiska institutionen

Välkommen till kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU). Här bedrivs undervisning och forskning som spänner över hela kemiämnet inom både naturvetenskap och teknik. Kemiska institutionen är en del av Kemicentrum som är Nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemiämnet. 

På KILU sker forskning och utbildning vid 4 centra/enheter

Centrum för analys och syntes Centrum för tillämpade biovetenskaper Centrum för proteinvetenskap Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi

Klicka på bilderna ovan för att komma till våra centra/enheters hemsidor. 

 

Aktuellt

Lundaforskare bakom upptäckt av egenskaper för effektivare solceller

2014-04-08
I senaste numret av Journal of The American Chemical Society presenterar forskare från kemiska institutionen, Lunds universitet (Carlito S. Ponseca, Villy Sundström m.fl.) en artikel om ett nytt solcellsmaterial med en unik omvandling av solljus till energi på 15 procent.

Forskarna har genom de olika spektroskopiska tekniker som används vid avdelningen för kemisk fysik upptäckt att de fysiska egenskaperna hos det nya materialet, Organometal Halide Perovskite (OMHP) nästan är idealisk för användning till solceller. Då tidigare forskning på området enbart fokuserar på effektiviseringen av solcellerna så presenterar forskarna här för första gången konkreta bevis på varför materialet har en så hög energiomvandlingsgrad.

Resultaten är mycket viktiga för forskare när de studerar egenskaper hos materialet i solceller och naturligtvis för att utforma bättre solceller med högre energiomvandlingsgrad.

Läs mer (på engelska)

Margot Wallström besöker kemiska institutionen för att diskutera jämställdhet

Foto:Johannes Jansson/norden.org

Kemiska institutionen arrangerar den 29 april sin årliga dag kring jämställdhet och likabehandling och bjuder i år in Margot Wallström, ordförande för Lunds universitets styrelse och fd. EU kommissionär för att ge sitt perspektiv på jämställdhet.

Margot Wallström kommer bland annat att prata om hur jämställdhet skapar en framgångsrik organisation och hur man skapar jämställdhet i en internationell organisation.

Efter föredraget hålls en kort öppen diskussion.
Alla medarbetare på institutionen är välkomna. Ingen föranmälan krävs!

DATUM: 29 april kl 14.15-15.30
PLATS: Kemicentrum, sal B

Se inbjudan på engelska

Mångsidig kemist fokuserar på nuet

2014-03-27
I höstas fick hon 22 miljoner kronor i ERC-anslag för sin Alzheimersforskning. Hon sitter dessutom med i Nobelkommittén för kemi, har skrivit fyra barnböcker, har vunnit veteran-EM i orientering samt är föreståndare på Humlegården, en dagverksamhet för personer med autism. Möt kemiprofessorn Sara Snogerup Linse.

Läs intervjun i senaste LUM

 

 

– Jag ser det som att jag får en andra kemiutbildning! Man får nära inblick i den bästa forskningen och en bra överblick över forskares arbete inom olika grenar av kemin. Säger Sara Snogerup Linse ang arbetet som ledarmot i Nobelkommittén för kemi.

Enzymer från Lund erövrar världen

2014-02-28
Enzymer utvecklade i Lund kommer i framtiden att användas i universitets- och industrilabb över hela världen. Det hoppas i alla fall professor Eva Nordberg Karlsson, vars forskargrupp slutit avtal med ett isländskt bioteknikföretag som ska sälja lundaprodukterna.

Enzymer är ett hett område i forskningsvärlden idag. Men trots att det skrivits väldigt många artiklar om enzymer, så finns det få enzymer att köpa i forskningssyfte. Alla laboratorier utvecklar i stället sina egna produkter, vilket gör tillgången oberäknelig.

– Visst kan man skriva till en kollega och be att få köpa några mikrogram av ett visst intressant enzym. Men sedan kanske den forskaren slår in på en annan forskningslinje, och enzymet går inte längre att få tag på. Vi vill därför ge våra kollegor möjlighet att få en säker tillgång till de enzymer vi utvecklat, förklarar Eva Nordberg Karlsson.

Enzymerna från Lund har flera tänkbara användningsområden. Ett är att få fram så kallade prebiotika, kolhydrater som gynnar en bra och hälsosam tarmflora. Ett annat är antioxidanter som kan göra biologiska råvaror mer hållbara. Ett exempel är oljor – både transformatorolja för tekniska sammanhang och matolja för hem och livsmedelsindustri – där antioxidanter tillsätts för att oljan inte ska härskna.

Läs hela artikeln i LUM

_________________________________________________________

Fler nyheter från kemiska institutionen

Frågor om innehållet: Kemiska institutionen

Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2014-04-16

Vårens öppna lunchföredag på Kemicentrum

Klicka på bilden för att ladda ner programmet

Kalendarium

23 april
Populärvetenskapligt lunchföredrag:
Hur mutar man cellernas trafikpoliser
Av Professor Ulf Nilsson, CAS
Kemicentrum, sal B, 12.15

24 april
Sammanträde i Kemiska Föreningen i Lund

Föredrag av Ulf Niss “Maltwhiskyns kemi”
18.00, Sal B, Kemicentrum

25 april
Disputation i polymerteknologi

Graphene Oxide Network Formation and Crosslinking in Polybenzoxazines and Poly[(R)-3-hydroxybutyrate]
Carlos Rodriguez Arza
25 april, kl 10.15
Kemicentrum, sal B

29 april
Equality for success
KILU välkomnar Margot Wallström för att prata om jämställdhet och hur jämställdhet skapar en framgångsrik organisation.
Alla anställda på KILU är välkomna!
14.15-15.30, Kemicentrum, sal B
Se poster

9 maj
Disputation i organisk kemi
Acetals - Exploring reactivity for improved carbohydrate synthesis
Markus Ohlin
9 maj, kl 09.30
Kemicentrum, sal G

9 maj
Disputation i teknisk mikrobiologi
Improving Stress Tolerance in Industrial Saccharomyces cerevisiae Strains for Ethanol Production from Lignocellulosic Biomass
Valeria Wallace Salinas
9 maj, kl 10.30
Kemicentrum, sal B