lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2016-10-05

Kemiforskare får 31 miljoner från KAW till proteinforskning

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse anslår 30 670 000 kronor till ett samarbetsprojekt mellan fem kemister vid Lunds universitet (Sara Snogerup Linse, Peter Jönsson, Ulf Olsson, Emma

[...]

2016-10-05

Kemiforskare deltar i projekt som uppmärksammas av KAW

Ivan Scheblykin (Kemisk fysik) och Petter Persson (Teoretisk kemi) deltar i forskningsprojektet “Mastering Morphology

[...]

2016-10-05

Nobelpris för maskiner på molekylär nivå

Jean-Pierre Sauvage, Sir J Fraser Stoddart och Bernard L Feringa tilldelas det prestigefyllda Nobelpriset i kemi i år

[...]

2016-09-23

Forskare blottar hudens barriär

Forskare vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, kan nu förklara hur hudens egenskaper förändras beroende

[...]

Kalendarium

Disputation

Defence of thesis in Biochemistry

Tid: 2016-10-28 09:15 till: 13:00

Disputation

Defence of thesis in Biochemistry

Tid: 2016-11-03 09:15 till: 13:00

Disputation

Defence of thesis in Analytical Chemistry

Tid: 2016-11-11 09:15 till: 13:00