lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

2018-12-17

Plastavfall bryts ner till nanopartiklar

Det finns stor risk att plastsopor i naturen ger upphov till partiklar i nanostorlek, så kallad nanoplast. Det framgår av en ny studie från Lunds universitet. Resultatet av studien är

[...]

2018-12-13

Nobelpristagare i kemi besöker Lund

Två av årets kemipristagare, George P. Smith och Sir Gregory P. Winter besöker Lund och ger Nobelföreläsningar på

[...]

2018-12-07

Lysande järnmolekyl kan ge billigare solenergi

Nu har forskare för första gången lyckats skapa en järnmolekyl som kan fungera både som fotokatalysator för att

[...]

2018-11-20

Kemiforskare får nära 3 miljoner från Formas

Mikael Ekvall, forskare vid avdelningen Biokemi och Strukturbiologi, har beviljats när 3 miljoner kronor i anslag från

[...]

Kalendarium

Seminarium

The cell free expression system, LenioBio

Tid: 2019-01-17 15:15

Disputation

Defence of thesis in Theoretical Chemistry

Tid: 2019-01-25 10:15 till: 13:15

Seminarium

Seminar in Organic Chemistry

Tid: 2019-02-06 15:15 till: 16:30

Seminarium

Shigeyuki Komura: A three-sphere microswimmer in a structured fluid

Tid: 2019-03-20 14:15 till: 15:00