lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studievägledning

Våra studie- och karriärvägledare finns här för dig som behöver vägledning och information både inför och under studierna.

Studievägledning för dig som läser eller vill läsa naturvetenskaplig utbildning inom kemi

Studentexpeditionen naturvetenskaplig utbildning i kemi

Studievägledning för dig som läser eller vill läsa något av våra civilingenjörsprogram

Studievägledare LTH

Allmän studie- och karriärvägledning vid Lunds universitet

Studievägledning LU

Karriärinformation LU

Studievägledare

Kemi -
naturvetenskaplig grund-/avancerad nivå

Sophie Manner
046-222 83 63

Bioteknik - civilingenjörsprogram
Görel Eriksson
046-222 08 79

Kemiteknik - civilingenjörsprogram
Ingemar Åkerberg
046 - 222 14 85

Ekosystemteknik - civilingenjörsprogram
Tobias Björklund
046 - 222 71 38