lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Masterprogram

För dig med kandidatexamen i kemi

Med en kandidatexamen i kemi kan du söka till något av våra tvååriga masterprogram och specialisera dig inom något av kemins olika ämnesområden. Du kan välja mellan ett stort antal avancerade kurser, som alla ger en starkt forskningsanknuten utbildning.

Masterprogram i syntetisk och analytisk kemi, 120 hp

Masterprogrammet i kemi med inriktning syntetisk och analytisk kemi (SAKE) omfattar 120 hp och erbjuder dig en möjlighet att förvärva avancerade teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter inom analytisk, organisk och metallorganisk kemi samt koordinationskemi. Du läser avancerade kurser i analytisk kemi, organisk kemi och koordinationskemi.

Utbildningsbeskrivning och anmälningsuppgifter

Masterprogram i biokemi, 120 hp

Att förstå proteiner är centralt för att kunna förstå och lösa medicinska som bioteknologiska problem. Detta program utforskar de molekylära strukturerna och de funktionella mekanismerna hos proteiner. Efter examen behärskar du metoder för att klona och rena proteiner samt tekniker för att undersöka och analysera dessa. Med en masterexamen i proteinvetenskap är du väl förberedd för arbete inom den biomedicinska/biotekniska industrin och för att påbörja doktorandstudier.

Utbildningsbeskrivning och anmälningsuppgifter

Masterprogram i fysikalisk kemi, 120 hp

Masterprogrammet i kemi med inriktning fysikalisk kemi (FYKE) omfattar 120 hp och ämnar ge dig en bred och grundläggande kännedom om fysikalisk och teoretisk kemi samt kemisk fysik, inklusive avancerade laborativa färdigheter och djup teoretisk förståelse. Särskild vikt läggs vid en obruten linje av förståelse – från en kvantmekanisk beskrivning av atomer och molekyler till komplexa supramolekylära strukturer samt dessas industriella och biologiska tillämpningar.

Utbildningsbeskrivning och anmälningsuppgifter

För civilingenjörer (LTH)

Under det tredje året på civilingenjörsutbildningen väljer du en masterprecialisering där du fördjupar dig inom ett specifikt område.

Läs om möjliga masterspecialiseringar under respektive program;

Bioteknik

Kemiteknik

Ekosystemteknik