lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KOKA30

Allmänt

 

 

Kursplan (Nytt fönster)

Kurslitteratur

Atkins P., Jones L. & Laverman L
Chemical Principles: The Quest for Insight

7th ed. W. H. Freeman and Co. 2016.

Nyheter

Detaljerad info för kursen finns på motsv live-at-lund-sida 

Kursansvarig

Martin Ek

martin.ek@chem.lu.se