lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kandidatprogram

Ett Kandidatprogram innebär 3 års heltidsstudier och leder fram till en kandidatexamen. 
En kandidatutbildningen i kemi ger dig djupgående kunskaper om olika ämnens molekylära uppbyggnad samt varför och hur de reagerar och på olika sätt interagerar med varandra.

Naturvetenskapligt kandidatprogram i kemi

Det naturvetenskapliga kandidatprogrammet har flera olika ingångar. Du som är intresserad av att läsa kemi kan välja mellan ingångarna : Kemi och Kemi/molekylärbiolog.

Båda ingångarna är utbildningar för dig som vill tänka och arbeta molekylärt, experimentiellt och problemlösande. Båda vägarna ger dig en bred och gedigen grundutbildning i kemins samtliga grenar.

Ingången Kemi ger utrymme för stödämnen som fysik eller geologi, medan Kemi/molekylärbiologi är inriktad mot ämnen i biokemi såsom cellära, genetik och mikrobiologi. Efter halva studietiden kan du välja om du vill fortsätta studierna mot en kandidatexamen i kemi eller i molekylärbiologi.

Läs mer om det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi på

http://www.kemi.lu.se/utbildning/kandidatprogram/

Mer information om antagning, förkunskapskrav och urval hittar du här

Naturvetenskapligt kandidatprogram i kemi

Naturvetenskapligt kandidatprogram i kemi/molekylärbiologi