lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Civilingenjörsprogram

Om du vill bli civilingenjör och är intresserad av kemi kan du välja mellan tre program som alla delvis ges på kemiska institutionen: Bioteknikprogrammet, Kemiteknikprogrammet eller Ekosystemteknikprogrammet.

Bioteknik- och kemiteknikprogrammen innehåller förutom matematikrelaterade kurser dels kurser inom grundläggande kemi, dels teknikrelaterade ämnen inom respektive områden. Ekosystemteknikprogrammet är inte lika kemiintensivt men innehåller kurser rörande grundläggande naturvetenskaper med kemisk och biologisk inriktning.

Programmen är indelade i ett basblock som sträcker sig över de tre första åren (kandidatnivå) följt av ett val av specialisering inom en viss kompetensinriktning (mastersnivå).

Läs mer om civilingenjörsprogrammen på respektive programhemsida

Bioteknikprogrammet

Kemiteknikprogrammet

Ekosystemteknikprogrammet