lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Informationen är uppdaterad 25 mars 2021.

Kemiska institutionen följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset. 

Lunds universitet har den 18 mars 2021 beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska fortsätta genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. 

Universitetet har den 18 mars justerat sitt beslut så att fler studieplatser kan öppnas upp samtidigt som miljöerna ska smittsäkras med ett ökat avstånd till två meter så att smittspridning undviks så långt möjligt. Fortsatt gäller att studenter så långt som möjligt ska studera hemifrån. Smittspridningen är fortfarande på en hög nivå i samhället och långtgående åtgärder för att undvika spridning av covid-19 behövs.

Det innebär att vårens undervisning och examinationer på Kemiska institutionen mestadels kommer att ske på distans. Vissa utbildningsmoment kommer att genomföras på Kemicentrum om riskbedömningen och lokalsituationen medger det. Studieplatser kommer att hållas tillgängliga i en sådan omfattning så att smittspridning undviks så långt möjligt. Utgångspunkten är fortsatt att alla studenter ska studera hemifrån och undvika fysiska möten så mycket som möjligt.

Undervisning, examination och fysiska möten

Universitetet har beslutat att undervisning och examinationer så långt det är möjligt ska göras digitalt. Bara i undantagsfall ska de ske fysiskt i universitetets lokaler. Utgångspunkten är att alla studenter ska studera hemifrån och undvika fysiska möten så mycket som möjligt. 

Kemiska institutionens bedömning är att utbildning under vårterminen 2021 fortsatt behöver genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Det innebär att även grupparbeten ska genomföras digitalt utan att man träffas på campus. Kemiska institutionen uppdaterar beslut och rekommendationer löpande om smittläget ändras.

Ovanstående gäller alla kurser och program med undantag för praktiska moment som inte går att genomföra digitalt. Laborationer kommer att genomföras på plats i Kemicentrums lokaler. Detta kommer ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer med mindre grupper, individuella laborationer och nödvändig skyddsutrustning.

Så här deltar du i digital undervisning & tekniska krav 

  • Undervisningen kommer att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material.
  • Kemiska institutionen rekommenderar starkt ett aktivt deltagande med mikrofon och/eller kamera i föreläsningar och övningar. Studenter som ej deltar aktivt i obligatoriska moment riskerar att ej få godkänt resultat.
  • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen.
  • Kemiska institutionen använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.

Digital tentamen

Under vårterminen sker tentamen digitalt via Canvas med övervakning via Zoom.

Tekniska krav för att kunna delta vid tentamen är således de samma som för att kunna delta i undervisning, se ovan. Anmälan är obligatorisk till samtliga tentamenstillfällen.

På Lunds universitets centrala sidor för studenter finns övergripande information om digital examination.

Information om digital examination – campusonline.lu.se

Digitala resurser för möten och samarbete

Flera av länkarna kräver inloggning via ditt studentkonto.

Studieplatser och datorsalar

Studieplatser och datorsalar på Kemicentrum kommer att hållas tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning. Utgångspunkten är att alla studenter ska studera hemifrån och undvika fysiska möten så mycket som möjligt. 

Program- och kursspecifik information

Under terminen får du information om vad som gäller för just din utbildning från kursansvarig lärare via Canvas eller andra kanaler.

För dig som läser naturvetenskaplig grundutbildning i kemi vårterminen 2021

Information om undervisningen våren 2021 med anledning av coronaviruset/covid-19 (naturvetenskaplig grundutbildning i kemi) - kemi.lu.se

För dig som läser civilingenjörsutbildning med kemiinriktning vårterminen 2021

Information om undervisningen våren 2021 med anledning av coronaviruset/covid-19 (civilingenjörsutbildning med kemiinriktning) - lth.se

Lunds universitets samlade information med anledning av coronaviruset/covid-19

Information för studenter vid Lunds universitet - lu.se 

En säker studiemiljö - allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du:

  • Stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom
  • Håller avstånd
  • Tvättar händerna ofta och noga
  • Inte stannar kvar i universitetets lokaler längre än du behöver efter undervisning
  • Respekterar avgränsningar i lokalerna
  • Respekterar möblering och inte flyttar runt stolar och bord

Öppettider på Kemicentrum

Entrédörrar 

Kemicentrums entrédörrar kommer att vara låsta tills vidare. Anställda och studenter med behörighet på sina passerkort kommer in på Kemicentrum.

Informationsdisk

Kemicentrums informationsdisk är öppen kl. 08-12 helgfria vardagar. Tiderna gäller även telefontider.

Kemicentrums bibliotek

Service- och lånedisken är öppen kl 10-12 på helgfria vardagar. Kemicentrums studenter har även tillgång till biblioteket med LU-kort: måndag till fredag: 8-10, 12-15. Det finns en självutlåningsdator i biblioteket. Observera att antalet läsplatser i biblioteket är reducerade.