lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Covid-19 HT 2021

Informationen är uppdaterad 19 augusti 2021.Kemiska institutionen följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset. 


Lunds universitet har den 17 juni 2021 beslutat att under hösten 2021 ska en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner ske. Detta innebär bland annat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) från och med höstterminens 2021 början får genomföras i universitetets lokaler. Återgången ska vara genomförd den 1 november 2021.

Anpassningen ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär att höstterminens undervisning och examinationer på Kemiska institutionen under första delen av terminen (läsperiod 1) kommer att genomförs både i universitetets lokaler och digitalt, utifrån gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning.

Undervisning, examination och fysiska möten – stegvis återgång hösten 2021

Universitetet har 2021-06-17 beslutat att under hösten 2021, fram till 1 november, stegvis återgå till utbildning utan restriktioner. Återgången ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kemiska institutionens bedömning är att undervisning och examination under första delen av höstterminen (läsperiod 1) genomförs både i universitetets lokaler och digitalt, utifrån gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning. 

Det innebär att laborationer och andra praktiska moment kommer att genomföras på plats i Kemicentrums lokaler. Detta kommer ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer med mindre grupper, individuella laborationer och nödvändig skyddsutrustning. Övningar och seminarier kommer också i möjligaste mån att genomföras på campus. Föreläsningar kommer att genomföras digitalt.

Från och med den 1 november 2021 kommer även föreläsningar att bli fysiska igen – det vill säga genomföras på plats på campus. 

Kemiska institutionen uppdaterar beslut och rekommendationer löpande om smittläget ändras.

Så här deltar du i digital undervisning & tekniska krav 

  • Undervisningen kommer att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material.
  • Kemiska institutionen rekommenderar starkt ett aktivt deltagande med mikrofon och/eller kamera i föreläsningar och övningar. Studenter som ej deltar aktivt i obligatoriska moment riskerar att ej få godkänt resultat.
  • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen.
  • Kemiska institutionen använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.

Digital tentamen - läsperiod 1, HT21

Tentamen kommer att genomföras digitalt via Canvas med övervakning via Zoom under höstterminens inledande del (läsperiod 1). 

Tekniska krav för att kunna delta vid tentamen är således de samma som för att kunna delta i undervisning, se ovan. Anmälan är obligatorisk till samtliga tentamenstillfällen.

På Lunds universitets centrala sidor för studenter finns övergripande information om digital examination.

Information om digital examination – campusonline.lu.se

Digitala resurser för möten och samarbete

Flera av länkarna kräver inloggning via ditt studentkonto.

Studieplatser, datorsalar och lunchrum

Studieplatser och datorsalar på Kemicentrum hålls tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning. 

Lunchrummen kommer att vara öppna med tydliga restriktioner så du kan äta om du till exempel har heldagslaboration. Men om möjligt försök hitta andra lösningar, som att gå hem och äta, gå ut och köp lunch, ta med picknicklunch och ät ute etc).

Program- och kursspecifik information

Inför höstterminens start får du information om vad som gäller för just din utbildning från kursansvarig lärare via Canvas eller andra kanaler.

För dig som läser naturvetenskaplig grundutbildning i kemi höstterminen 2021

Information om undervisningen hösten 2021 med anledning av coronaviruset/covid-19 (naturvetenskaplig grundutbildning i kemi) - Grundutbildning i kemi

För dig som läser civilingenjörsutbildning med kemiinriktning höstterminen 2021

Information om undervisningen hösten 2021 med anledning av coronaviruset/covid-19 (civilingenjörsutbildning med kemiinriktning) - LTH

Lunds universitets samlade information med anledning av coronaviruset/covid-19

Information för studenter vid Lunds universitet - LU

En säker studiemiljö - allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Även när du är vaccinerad behöver du fortsätta visa hänsyn. Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk, trots vaccinationen, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Det är därför mycket viktigt att du:

  • Stannar hemma vid symtom på covid-19
  • Håller avstånd
  • Tvättar händerna ofta och noga
  • Undvik att stanna kvar i universitetets lokaler längre än du behöver efter undervisning 
  • Respekterar avgränsningar i lokalerna
  • Respekterar möblering och inte flyttar runt stolar och bord

Öppettider på Kemicentrum

Entrédörrar 

Kemicentrums entrédörrar (ingång A, B, C och E) är öppna måndag-fredag kl. 07.45-17.00 tills vidare. Övrig tid är ingångarna öppna för anställda och studenter med passerkort.

Kemicentrums bibliotek & Informationsdisk

Kemicentrums informationsdisk är placerad i biblioteket.

Information om öppettider för bibliotek & informationsdisk finns på bibliotekets webbplats. 

Naturvetenskapliga biblioteket