lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska institutionens styrelse 2021-2023

Kemiska institutionen (KILU) leds av en styrelse. Styrelsen beslutar i policy-, budget- samt strategiska frågor, samt har ett övergripande ansvar för uppföljning av verksamheten inom institutionen. Styrelsen består av ordförande, sex företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, två företrädare för övriga anställda samt tre företrädare för studenter.

Prefekt tillika ordförande

Leif Bülow

prefekt
leif.bulow@tbiokem.lth.se

Vice ordförande: Ola Wendt, ställföreträdande prefekt
ola.wendt@chem.lu.se

Företrädare för lärare

Ulf Olsson

ulf.olsson@fkem1.lu.se 

Suppleant: Anna Stradner, 
anna.stradner@fkem1.lu.se

Susanna Horsefield

susanna.horsefield@biochemistry.lu.se

Suppleant: Ingemar André
ingemar.andre@biochemistry.lu.se

Marie-Francoise Gorwa-Grauslund

marie-francoise.gorwa-grauslund@tmb.lth.se

Suppleant: Magnus Carlquist
magnus.carlquist@tmb.lth.se

Kristofer Modig 

kristofer.modig@bpc.lu.se 

Suppleant: Margareta Sandahl
margareta.sandahl@chem.lu.se

Mikael Lund

mikael.lund@teokem.lu.se

Suppleant: Donatas Zigmantas
donatas.zigmantas@chemphys.lu.se

Ulf Nilsson

ulf.nilsson@chem.lu.se

Suppleant: Kimberly Dick Thelander
kimberly.dick_thelander@chem.lu.se

Företrädare för övriga anställda (TA-personal)

Magnus Alsterfjord

magnus.alsterfjord@biochemistry.lu.se

Suppleant: Christer Larsson
christer.larsson@tmb.lth.se

Caroline Lindblom

caroline.lindblom@kc.lu.se

Suppleant: Annelie Raimer
annelie.raimer@kc.lu.se 

Företrädare för studenter och doktorander

Vakant 

doktorandrepresentant

Joar Stephansson

Student på LTH 

Yangyi Qi 

Student på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontakt