lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Om kemiska institutionen

Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH).
All forskning och utbildning vid institutionen sker på Kemicentrum.

Utbildning

Kemiska institutionen bedriver högkvalitativ utbildning inom kemins samtliga områden. Utbildningen sker i nära samarbete med forskningen och våra lärare ingår i nationellt och internationellt erkända forskargrupper.

Forskning

Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. På kemiska institutionen finns även den avancerade instrumenteringen som krävs i modern molekylär forskning.

Den gränsöverskridande forskningen och det nära samarbetet med näringslivet bidrar ständigt till nya innovationer och lösningar inom bland annat teknik, medicin, livsmedel, energi och miljö.

Organisation

Totalt har KILU ca 345 anställda, varav ca 150 forskarstuderande. Antalet helårsstudenter som deltar i grundutbildningen är nästan 500. Den totala årliga ekonomiska omsättningen är ca 370 miljoner kronor.

KILU är den största institutionen vid Kemicentrum, som är nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemi. Kemicentrum rymmer även institutionerna för kemiteknik och livsmedelsteknik, med vilka KILU har ett nära samarbete.

Kemiska institutionen består av fyra forskningscentrum/enheter; Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS), Centrum för analys och syntes (CAS), Centrum för tillämpade biovetenskaper och Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi.

Institutionen leds av en institutionsstyrelse och har en gemensam administration, Administrativa enheten.  

kemiska institutionen i siffror

  • 4 centrum/enheter för forskning & utbildning och en administrativ enhet
  • 345 anställda
  • 45 professorer
  • 150 forskarstuderande
  • 500 helårsstudenter
  • ca 370 miljoner SEK i årlig omsättning

Välkommen till kemiska institutionen.

Vi håller till på Kemicentrum, nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemi. Kemicentrum är beläget på norra universitetsområdet i Lund.

Hitta till Kemicentrum