lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tommy Nylander tilldelas Norblad Ekstrand-medaljen

2017-10-09

Tommy Nylander.

Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi, tilldelas Norblad Ekstrand-medaljen av Svenska Kemistsamfundet.

Norblad Ekstrand-medaljen tilldelas den person som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemisamfundets fromma.

I samband med att medaljen delas ut den 19 oktober håller Tommy Nylander ett föredrag med titeln: "Reflections on the biointerface: Structure, interactions and processes". Föredraget ges på engelska och anordnas av Kemiska föreningen i Lund.

Tid och plats för föredraget:
19 oktober kl. 18.00, Kemicentrum sal C. Föredraget är öppet för allmänheten och ingen anmälan krävs. Mer information om föredraget.

Om Svenska Kemistsamfundet
Svenska Kemistsamfundet är en ideell förening för landets universitetsutbildade kemister, kemiingenjörer och närliggande yrkesgrupper med inriktning på kemi. Föreningen är även öppen för andra kemiintresserade och har som mål att främja utvecklingen av kemin och dess tillämpningar.