lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny studie kan få betydelse för utveckling av nya antibakteriella läkemedel

2022-06-17

Nu har forskare från Kemiska institutionen (Centrum för analys & syntes och avdelningen för Teknisk mikrobiologi) tillsammans med forskare i Nya Zeeland och USA upptäckt hur bakteriers upptag av sialinsyra kan hämmas.

Sialinsyra är en sockermolekyl som finns på cellytan hos människor. Vissa bakterier använder sialinsyra för att maskera sig och därmed undkomma immunförsvaret. Resultaten kan få betydelse för utvecklingen av sialinsyraupptagshämmare som nya antibakteriella läkemedel.
 
Upptäckten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ACS Chemical Biology: "Sialic Acid Derivatives Inhibit SiaT Transporters and Delay Bacterial GrowthSialic Acid Derivatives Inhibit SiaT Transporters and Delay Bacterial Growth" och presenterades i samband med Tiago Bozzolas disputation den 9 juni 2022.