lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lundaforskare bakom upptäckt av egenskaper för effektivare solceller

2014-04-08

I senaste numret av Journal of The American Chemical Society presenterar forskare från kemiska institutionen, Lunds universitet (Carlito S. Ponseca, Villy Sundström m.fl.) en artikel om ett nytt solcellsmaterial med en unik omvandling av solljus till energi på 15 procent.   Forskarna har genom de olika spektroskopiska tekniker som används vid avdelningen för kemisk fysik upptäckt att de fysiska egenskaperna hos det nya materialet, Organometal Halide Perovskite (OMHP) nästan är idealisk för användning till solceller. Då tidigare forskning på området enbart fokuserar på effektiviseringen av solcellerna så presenterar forskarna här för första gången konkreta bevis på varför materialet har en så hög energiomvandlingsgrad.   Resultaten är mycket viktiga för forskare när de studerar egenskaper hos materialet i solceller och naturligtvis för att utforma bättre solceller med högre energiomvandlingsgrad.