lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

2021-11-22

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare vid Kemiska institutionen får sammanlagt nära 29,8 miljoner kronor för perioden 2021-2025.

Forskare vid Kemiska institutionen som har beviljats anslag från Vetenskapsrådet:

  • Mikael Akke, Avdelningen för biofysikalisk kemi, 4 700 000 kr
  • Jan Forsman, Avdelningen för teoretisk kemi, 3 520 000 kr
  • Martin Malmsten, Avdelningen för fysikalisk kemi, 3 520 000 kr
  • Petter Persson, Avdelningen för teoretisk kemi, 3 520 000 kr
  • Tönu Pullerits, Avdelningen för kemisk fysik, 4 004 000 kr
  • Martin Trulsson, Avdelningen för teoretisk kemi, 3 400 000 kr
  • Kaibo Zheng, Avdelningen för kemisk fysik, 3 600 000 kr
  • Donatas Zigmantas, Avdelningen för kemisk fysik, 3 520 000

Av totalt 1 682 inkomna ansökningar har 335 beviljats. Totalt beviljades drygt 1,2 miljarder kronor under hela bidragsperioden 2021-2025.