lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

2020-12-18

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare vid Kemiska institutionen får sammanlagt nära 27,4 miljoner kronor för perioden 2020-2024.

Forskare vid Kemiska institutionen som har beviljats anslag från Vetenskapsrådet:

Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, Avdelningen för teknisk mikrobiologi, 3 640 000 kr

Ulf Nilsson, Centrum för analys och syntes, 3 400 000 kr

Tommy Nylander, Avdelningen för fysikalisk kemi, 3 425 000 kr

Ulf Olsson, Avdelningen för fysikalisk kemi, 3 120 200 kr

Ivan Scheblykin, Avdelningen för kemisk fysik, 3 280 200 kr

Kristine Steen Jenssen, Avdelningen för biofysikalisk kemi, 4 000 000 kr

Jens Uhlig, Avdelningen för kemisk fysik, 3 120 000 kr

Kenneth Wärnmark, Centrum för analys och syntes, 3 400 000 kr

Av totalt 1 668 inkomna ansökningar har 324 beviljats. Totalt beviljades drygt 1,1 miljarder kronor under hela bidragsperioden 2020-2024.

På Vetenskapsrådets webbplats kan du läsa mer om Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2020 – vr.se