lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning


Studierektorer vid Kemiska institutionen

Sophie Manner

Studierektor, grundutbildning (KILU)
sophie.manner@chem.lu.se
046-222 83 63

Sofi Elmroth

Studierektor, forskarutbildning (KILU)
sofi.elmroth@biochemistry.lu.se
046-222 36 92

Programledare, Civilingenjörsprogrammen (LTH)

Gunnar Lidén

Programledare, Bioteknik/Kemiteknik
gunnar.liden@chemeng.lth.se
046–222 08 62

Johan Reimer

Programledare, Ekosystemteknik
johan.reimer@chem.lu.se
046-222 81 33

Studievägledare Grundutbildningen i kemi

Lovisa Andersson

Studievägledare, grundutbildning naturvetenskaplig kemi, NF
lovisa.andersson@kilu.lu.se
046-222 83 57

Studievägledare, Civilingenjörsprogrammen (LTH)

Görel Eriksson

Studievägledare, Bioteknik
gorel.eriksson@lth.lu.se
046-222 08 79

Tobias Björklund

Studievägledare, Ekosystemteknik
tobias.bjorklund@lth.lu.se
046 - 222 71 38

Gunilla Persson

Studievägledare, Kemiteknik
gunilla.persson@lth.lu.se
046-222 84 95