lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskargrupperingar (fd avdelningar)

Kemiska institutionen består av följande avdelningar:

Biofysikalisk kemi 

Föreståndare: Mikael Akke, mikael.akke@bpc.lu.se
Stf. föreståndare: Kristoffer Modig, kristofer.modig@lth.lu.se
Administratör: Maryam Saati, maryam.saati@biochemistry.lu.se 

Biokemi och strukturbiologi 

Föreståndare: Tommy Cedervall, tommy.cedervall@biochemistry.lu.se
Stf föreståndare: Susanna Horsfield, susanna.horsefield@biochemistry.lu.se
Administratör: Maryam Saati, maryam.saati@biochemistry.lu.se 

Bioteknik 

Föreståndare: Eva Nordberg Karlsson, eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se
Stf föreståndare: Patrik Adlercreutz, Patrick.Adlercreutz@biotek.lu.se 
Administratör: Emma Poaches, emma.poaches@biotek.lu.se 

Centrum för analys och syntes (CAS) 

Föreståndare: Ulf Ellervik, ulf.ellervik@chem.lu.se 
Stf föreståndare: Reine Wallenberg, reine.wallenberg@chem.lu.se 
Administratör: Maria Levin, Maria.Levin@chem.lu.se
Administratör: Sara Röstlund, sara.rostlund@chem.lu.se 

Fysikalisk kemi 

Föreståndare: Ulf Olsson, ulf.olsson@fkem1.lu.se 
Stf föreståndare: Emma Sparr, emma.sparr@fkem1.lu.se 
Stf föreståndare: Peter Jönsson, peter.jonsson@fkem1.lu.se 
Administratör: Maria Lövgren, maria.lovgren@teokem.lu.se 

Kemisk fysik 

Föreståndare: Tönu Pullerits, Tonu.Pullerits@chemphys.lu.se 
Stf föreståndare: Ivan Scheblykin, ivan.scheblykin@chemphys.lu.se 
Stf föreståndare: Donatas Zigmantas, donatas.zigmantas@chemphys.lu.se 
Administratör: Maria Lövgren, maria.lovgren@teokem.lu.se 

Teknisk mikrobiologi 

Föreståndare: Magnus Carlquist, magnus.carlquist@tmb.lth.se 
Stf föreståndare: Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, marie-francoise.gorwa-grauslund@tmb.lth.se
Administratör: Anette Ahlberg, anette.ahlberg@tmb.lth.se 

Teoretisk kemi 

Föreståndare: Marie Skepö, marie.skepo@teokem.lu.se 
Stf föreståndare: Jan Forsman, jan.forsman@teokem.lu.se 
Administratör: Maria Lövgren, maria.lovgren@teokem.lu.se 

Tillämpad biokemi 

Föreståndare: Ley Ye, lei.ye@tbiokem.lth.se 
Stf föreståndare: Johan Svensson Bonde, johan.svensson_bonde@tbiokem.lth.se 
Administratör: Liselotte Andersson, Liselotte.andersson@tbiokem.lth.se