lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bibliotek och information

Informationsdisken hittar du i Kemicentrums bibliotek. Mer information om bibliotek och informationsdisk finns på Naturvetenskapliga bibliotekets gemensamma webbplats. 

Naturvetenskapliga biblioteket


Cajsa Andersson

Bibliotekarie och gruppsamordnare för Kemicentrums bibliotek 
cajsa.andersson@science.lu.se
046-222 94 23

Öppettider

Mer information om öppettider finner du på bibliotekets webbplats.