lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsgruppen för Jämställdhet- och likabehandling

Gruppen har till uppdrag att kontinuerligt följa upp institutionens jämställdhetsarbete samt att initiera och genomföra jämställdhetsfrämjande åtgärder inom institutionen.

Gruppens sammansättning

  • Ola Wendt, Ordförande, professor, oorganisk kemi
  • Jan-Olle Malm, professor, centrum för analys och syntes
  • Susanna Horsefield, universitetslektor biokemi och strukturbiologi
  • Camille Garcia, doktorandrepresentant 
  • Helin Hamarashid, doktorandrepresentant 
  • Peter Jönsson, docent fysikalisk kemi
  • Solmaz Hajizadeh, forskare tillämpad biokemi
  • Johan Tejler, arbetsmiljösamordnare
  • Studentrepresentant NF
  • Studentrepresentant LTH