lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Administrativa enheten

Administrativa enheten ansvarar för att ge kvalificerat administrativt stöd till kemiska institutionens verksamheter. Personaladministration, ekonomihantering, kommunikationsfrågor, utbildningsadministration (grundutbildning i kemi/naturvetenskapliga fakulteten), gemensam inköpsfunktion, övergripande administration av LUCAT, IT-stöd, ledningsstöd, arbetsmiljö- och byggsamordning ryms inom enheten.

Administrativa enheten ansvarar även för gemensamma servicefunktioner på Kemicentrum så som vaktmästeriet, felanmälan, hantering av gästbostäder och att ge stöd i arbetet med arbetsmiljö, säkerhet och byggsamordning i huset.

Inköp av gemensamma servicefunktioner på Kemicentrum som exempelvis lokalvård, avfallshantering, externa avtal, uthyrning av lokaler till externa hyresgäster och uppsägning och byte av lokaler i huset hanteras också av enheten.


Håkan Hansson

Administrativ chef
hakan.hansson@kilu.lu.se
046-222 93 05 

Husgemensam service

Caroline Lindblom

Intendent, gästbostäder
caroline.lindblom@kc.lu.se
046-222 81 94 

Mikael Ahlgren

Vaktmästare
mikael.ahlgren@kc.lu.se 
046-222 87 41

Jeppe Nielsen

Vaktmästare
jeppe.Nielsen@kc.lu.se
046-222 80 34 

Danne Svensson

Vaktmästare
danne.svensson@kc.lu.se
046-222 83 55

Utbildningsstöd

Lovisa Andersson

Studievägledare, grundutbildning naturvetenskaplig kemi, NF
lovisa.andersson@kilu.lu.se
046-222 83 57

Saywan Jamal

Laboratorieingenjör
saywan.jamal@kilu.lu.se
046-222 83 59 

Annelie Raimer

Utbildningsadministratör, NF
Annelie.Raimer@kc.lu.se
046-222 83 40

Personaladministration

Thomas Björkman

Personaladministratör
thomas.bjorkman@kc.lu.se
046-222 14 34

Mia Hedin

Personaladministratör
mia.hedin@kc.lu.se
046-222 83 52 

Sandra Nilsson

Personaladministratör
sandra.nilsson@kc.lu.se 

IT

Ulf Dahlén

IT-samordnare
ulf.dahlen@kilu.lu.se
046-222 95 11 (Ank. 29511)

Teknik- och byggsamordning

Tommy Ljungdell

Byggsamordnare
Tommy.Ljungdell@kc.lu.se
046-222 83 38 

Arbetsmiljö och säkerhet

Johan Tejler

Arbetsmiljösamordnare
johan.tejler@kc.lu.se 
046-222 31 11

Forskningsfinansiering

Louise Howes

Forskningskoordinator
louise.howes@kilu.lu.se
046-222 31 54 

Inköp

Katharina Sandberg

Inköpssamordnare
katharina.sandberg@kilu.lu.se
046-222 67 35 

Åsa-Katrin Erlandsson

Inköpare
asa-katrin.erlandsson@kilu.lu.se
046-222 67 34

Katarina Fredriksson

Inköpare
katarina.fredriksson@kilu.lu.se
046-222 81 37 

Ekonomi

Henrik Steen

Ekonomichef
henrik.steen@kilu.lu.se
046-222 15 01

Andreas Andersson

Ekonom, CMPS 
andreas.andersson@kilu.lu.se
046-222 83 58

Axel Arnberg

Ekonom, Teknisk mikrobiologi, Kemisk fysik, Fysikalisk kemi
axel.arnberg@kilu.lu.se
046-222 83 32

Cecilia Bergöö

Ekonom, CAS
cecilia.bergoo@kilu.lu.se

Maria Lantz

Ekonom, Teoretisk kemi samt Tillämpad biokemi
maria.lantz@kilu.lu.se
046-222 81 56

Ema Mulaosmanovic (föräldraledig)

Ekonom, Teoretisk kemi samt Tillämpad biokemi
ema.mulaosmanovic@kilu.lu.se
046-222 81 86 

Sanel Peric

Ekonom, Bioteknik
Sanel.Peric@kilu.lu.se
046-222 81 21

Kommunikation

Camilla Wenngren

Kommunikatör
camilla.wenngren@kilu.lu.se
046-222 80 46