lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Administrativa enheten

Administrativa enheten ansvarar för att ge kvalificerat administrativt stöd till kemiska institutionens verksamheter. Personaladministration, ekonomihantering, kommunikationsfrågor, utbildningsadministration (grundutbildning i kemi/naturvetenskapliga fakulteten), gemensam inköpsfunktion, övergripande administration av LUCAT, IT-stöd, ledningsstöd, arbetsmiljö- och byggsamordning ryms inom enheten.

Administrativa enheten ansvarar även för gemensamma servicefunktioner på Kemicentrum så som vaktmästeriet, felanmälan, hantering av gästbostäder och att ge stöd i arbetet med arbetsmiljö, säkerhet och byggsamordning i huset.

Inköp av gemensamma servicefunktioner på Kemicentrum som exempelvis lokalvård, avfallshantering, externa avtal, uthyrning av lokaler till externa hyresgäster och uppsägning och byte av lokaler i huset hanteras också av enheten.


Håkan Hansson

Administrativ chef
hakan.hansson@kilu.lu.se
046-222 93 05 

Husgemensam service

Åse Hofwing

Institutionsadministratör, utbildningsadministratör NF 
ase.hofwing@kc.lu.se 
046-222 83 49 

Caroline Lindblom

Intendent, gästbostäder
caroline.lindblom@kc.lu.se
046-222 81 94 

Mikael Ahlgren

Vaktmästare
mikael.ahlgren@kc.lu.se 
046-222 87 41

Jeppe Nielsen

Vaktmästare
jeppe.Nielsen@kc.lu.se
046-222 80 34 

Danne Svensson

Vaktmästare
danne.svensson@kc.lu.se
046-222 83 55

Annelie Raimer

Administrativ koordinator 
Annelie.Raimer@kc.lu.se
046-222 83 40

Utbildningsstöd

Lovisa Andersson

Studievägledare, grundutbildning naturvetenskaplig kemi, NF
lovisa.andersson@kilu.lu.se
046-222 83 57

Saywan Jamal

Laboratorieingenjör
saywan.jamal@kilu.lu.se
046-222 83 59 

HR

Erik Andersson Jardby

HR-administratör
erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
046-222 81 28

Tyra Lundquister

HR-administratör
tyra.lundquister@kilu.lu.se
046-222 81 79

 

IT

Ulf Dahlén

IT-samordnare
ulf.dahlen@kilu.lu.se
046-222 95 11 (Ank. 29511)

Teknik- och byggsamordning

Pontus Berg

Byggsamordnare 
pontus.berg@kc.lu.se
046-222 83 38 

Arbetsmiljö och säkerhet

Johan Tejler

Arbetsmiljösamordnare
johan.tejler@kc.lu.se 
046-222 31 11

Forskningsfinansiering

Inköp

Ekonomi

Andreas Andersson

Ekonom, CMPS 
andreas.andersson@kilu.lu.se
046-222 83 58

Axel Arnberg (föräldraledig tom juni 2024)

Ekonom, Teknisk mikrobiologi, Kemisk fysik, Fysikalisk kemi
axel.arnberg@kilu.lu.se
046-222 83 32

Ema Hadziavdic

Ekonom, Beräkningskemi samt Tillämpad biokemi
ema.hadziavdic@kilu.lu.se
046-222 81 86 

Nina Ahlbeck

Ekonom, Teknisk mikrobiologi, Kemisk fysik, Fysikalisk kemi
nina.ahlbeck@fsi.lu.se
+46 70 631 1572​​​​​​​

Sanel Peric

Ekonom, Bioteknik
Sanel.Peric@kilu.lu.se
046-222 81 21

Susanne Cammerö

Ekonom, CAS
susanne.cammero@kilu.lu.se
046-222 82 25

Kommunikation

Camilla Wenngren

Kommunikatör
camilla.wenngren@kilu.lu.se
046-222 80 46