lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Administrativa enheten

Administrativa enheten ansvarar för att ge kvalificerat administrativt stöd till kemiska institutionens verksamheter. Personaladministration, ekonomihantering, kommunikationsfrågor, utbildningsadministration (grundutbildning i kemi/naturvetenskapliga fakulteten), gemensam inköpsfunktion, övergripande administration av LUCAT, IT-stöd, ledningsstöd, arbetsmiljö- och byggsamordning ryms inom enheten.

Administrativa enheten ansvarar även för gemensamma servicefunktioner på Kemicentrum så som vaktmästeriet, felanmälan, hantering av gästbostäder och att ge stöd i arbetet med arbetsmiljö, säkerhet och byggsamordning i huset.

Inköp av gemensamma servicefunktioner på Kemicentrum som exempelvis lokalvård, avfallshantering, externa avtal, uthyrning av lokaler till externa hyresgäster och uppsägning och byte av lokaler i huset hanteras också av enheten.

Kontakta Administrativa enheten

Håkan Hansson
Administrativ chef

hakan.hansson@kilu.lu.se
046-222 93 05 (Akn. 29305)

Thomas Björkman

Personaladministratör
thomas.bjorkman@kc.lu.se
046-222 14 34

Ulf Dahlén
IT-samordnare
ulf.dahlen@kilu.lu.se
046-222 95 11 (Ank. 29511)

Åsa-Katrin Erlandsson
Inköpare
asa-katrin.erlandsson@kilu.lu.se
046-222 67 34 (Ank. 26734)

Katarina Fredriksson
Inköpare
katarina.fredriksson@kilu.lu.se
046-222 81 37 (Ank. 28137)

Mia Hedin
Personaladministratör
mia.hedin@kc.lu.se
046-222 83 52 (Ank. 28352)

Louise Howes
Forskningskoordinator
louise.howes@kilu.lu.se
046-222 31 54 (Ank. 23154)

Yvonne Flink
Institutionsadministratör 
yvonne.flink@kc.lu.se
046-222 83 49 (Ank. 28349)

Saywan Jamal
Laboratorieingenjör
saywan.jamal@kilu.lu.se
046-222 83 59 (Ank. 28359)

Caroline Lindblom
Intendent, gästbostäder
caroline.lindblom@kc.lu.se
046-222 81 94 (Ank. 28194)

Tommy Ljungdell
Byggsamordnare
Tommy.Ljungdell@kc.lu.se
046-222 83 38 (Ank. 28338)

Arbetar tisdag-torsdag.

Jeppe Nielsen
Vaktmästare
jeppe.Nielsen@kc.lu.se
046-222 80 34 

Annelie Raimer
Utbildningsadministratör, NF
Annelie.Raimer@kc.lu.se
046-222 83 40 (Ank. 28340)

Katharina Sandberg
Inköpssamordnare
katharina.sandberg@kilu.lu.se
046-222 67 35 (Ank. 26735)

Danne Svensson
Vaktmästare
danne.svensson@kc.lu.se
046-222 83 55

Johan Tejler
Arbetsmiljösamordnare
johan.tejler@kc.lu.se 
046-222 31 11

Camilla Wenngren
Kommunikatör
camilla.wenngren@kilu.lu.se
046-222 80 46 (Ank. 28046)

Linnea Mörth
Kommunikatör, webbtillgänglighet 
linnea.morth@kilu.lu.se
046-222 83 56

Mikael Ahlgren
Vaktmästare
mikael.ahlgren@kc.lu.se 
046-222 87 41

Lovisa Andersson
Studievägledare, grundutbildning naturvetenskaplig kemi, NF
lovisa.andersson@kilu.lu.se
046-222 83 57

Bibliotek

Cajsa Andersson
Förste bibliotekarie
cajsa.andersson@science.lu.se
046-222 94 23

Kurt Mattsson
Bibliotekarie
kurt.mattsson@science.lu.se
0790-63 08 23

Ekonomi

Henrik Steen
Ekonomichef
henrik.steen@kilu.lu.se
046-222 15 01

Cecilia Bergöö
Ekonom
cecilia.bergoo@kilu.lu.se

Centrum för analys och syntes (Organisk, bioorganisk, polymer- och material, mikroskopienheten, analytisk kemi)

Ema Mulaosmanovic (föräldraledig)
Ekonom
ema.mulaosmanovic@kilu.lu.se
046-222 81 86 (Ank. 28186)

Teoretisk kemi inom Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi samt Tillämpad biokemi inom Centrum för tillämpade livsvetenskaper

Enhetsföreträdare