lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Övergripande administration

Ställföreträdande & biträdande prefekt

Biträdande prefekt

Administrativ chef

Håkan Hansson
hakan.hansson@kilu.lu.se
046-222 93 05

Studierektor GU (KILU)

Sophie Manner
Sophie.Manner@chem.lu.se
046-222 83 63 (ank. 28363)

Naturvetenskaplig grundutbildning

Studierektor FU (KILU)