lu.se

Kemiska föreningen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Berzeliusstipendiater

Kemiska föreningens Berzeliusstipendiater 2012-

Till Berzeliusdagarna 2012:

Viggo Barmen, Spyken

Hanna Danielsen, Polhemskolan

Pontus Ågren, Katedralskolan

Till Berzeliusdagarna 2013:

Frida Heskebeck, Polhemskolan

Frida Kozma, Spyken

Edvin Ruuth, Katedralskolan

Till Berzeliusdagarna 2014:

Peter Hallstadius, Katedralskolan

Amelia Åkesson, Polhemskolan

Vladimir Prazic, Spyken

Till Berzeliusdagarna 2015:

Gabriel Malmer, Spyken

Ron Demjaha, Katedralskolan

Louise Persson, Polhemskolan

Till Berzeliusdagarna 2016:

Daniel Carlström Schad, Polhemskolan

Ola Carlsson, Spyken

Isak Prellner, Katedralskolan

Till Berzeliusdagarna 2017:

Simon Ljungbeck, Polhemskolan

Johan Karlsson, Spyken

Simon Fräger, Katedralskolan

Till Berzeliusdagarna 2018:

Hanna Ivarsson, Polhemskolan

Teddy Strandberg, Spyken

Emil Manelius, Katedralskolan