lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Teknik & byggsamordning

Kemicentrum är en stor och komplex byggnad och samordning av husmiljön sker i samverkan med övriga institutioner i huset. Exempel på samverkansområden är hantering av dörrmiljöer, nycklar, passerkort och samordning av renovering och ombyggnadsarbeten. Kemicentrum disponerar totalt ca 40000 m2 och byggnaderna ägs av Akademiska Hus AB.

Mer information för dig som är verksam på Kemicentrum finns samlat på Kemicentrums hemsida.