lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska institutionens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet - The KILU Newsletter -  är ett internt nyhetsbrev som vänder sig till alla anställda vid kemiska institutionen. 

Nyhetsbrevet innehåller bland annat information kring forskning, utbildning, anslag och vad som händer inom institutionen, Lunds universitet och på Kemicentrum.

Nyhetsbrevet ges ut på engelska.

För närvarande har vi gjort uppehåll i utgivningen av vårt nyhetsbrev. 

Information om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet - The KILU Newsletter -  är ett internt nyhetsbrev som vänder sig till alla anställda vid kemiska institutionen. Nyhetsbrevet ges ut på engelska. 

Alla anställda är välkomna att skicka information till nyhetsbrevet.

Redaktör: Camilla Wenngren