lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kommunikation och media

Kemiska institutionens kommunikatör vid Administrativa enheten arbetar med den regelbundna externa och interna kommunikationen på institutionen, samt arbetar strategiskt med institutionens kommunikationsarbete. Kommunikatören arbetar mot flera olika målgrupper, såsom anställda, studenter, presumtiva studenter, forskare, media och allmänheten.

Dessa är några av kommunikatörens arbetsområden och arbetsuppgifter:

Nyhetsbrev
Webben
Institutionen i sociala medier
Forskningskommunikation
Utbildningskommunikation
Skolsamverkan
Tredjeuppgiften
Studentrekrytering
Mediabevakning/omvärldsbevakning
Presskontakt
Produktion av bilder och grafiskt material
Strategiskt kommunikationsarbete/kommunikationsplanering