lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmiljö & säkerhet

Inom Kemiska institutionen bedrivs ett omfattande arbete kring arbetsmiljö och säkerhet. Inom Kemiska institutionen bedrivs ett omfattande arbete kring arbetsmiljö och säkerhet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid institutionen är också en del av Kemicentrums systematiska arbetsmiljöarbete. En stor del av Kemiska intuitionens arbetsmiljöarbete sker därför samordnat med övriga institutioner (Institutionen för kemiteknik och institutionen för livsmedelsteknik) vid Kemicentrum. Mer information om det systematiska arbetsmiljöarbetet finns samlat på Kemicentrums hemsida.

Kemicentrums hemsida för Systematiska arbetsmiljöarbete.

Vid akuta händelser som har med arbetsmiljö och säkerhet att göra kontakta Kemicentrums arbetsmiljösamordnare Johan Tejler, 046-222 31 11. Icke-akuta felanmälningar görs på Kemicentrums hemsida. 

Gör en felanmälan

Generella säkerhetsanvisningar

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar är en introduktion till gällande lagstiftning i Sverige och skall ses som en guide. Säkerhetsanvisningarna innehåller länkar till relevanta avsnitt i lagstiftningen. Avsikten med föreskrifterna är att minimera de risker för ohälsa och olycksfall som är förbundna med laboratoriearbete.

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar berör samtliga avdelningar och gäller alla som har verksamhet på Kemicentrum.

Läs de generella säkerhetsanvisningarna här.