lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledningsgrupp

Kemiska institutionens ledningsgrupp har institutionsstyrelsens uppdrag att bereda ärenden av strategisk karaktär. I ledningsgruppen ingår institutionens prefekt, ställföreträdande prefekt, biträdande prefekt, administrativa chef samt representanter från våra ämnesområden.

Leif Bülow, prefekt
leif.bulow@tbiokem.lth.se
Telefon: 046-222 95 94

Ola Wendt, ställföreträdande och biträdande prefekt
Ola.Wendt@chem.lu.se
Telelefon: 046-222 81 53

Marie Skepöbiträdande prefekt
marie.skepo@teokem.lu.se
Telefon: 046-222 33 66

Charlotta Turner
charlotta.turner@chem.lu.se
Telefon: 046-222 81 25

Eva Nordberg Karlsson
eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se
Telefon:046-222 46 26

Mikael Akke
Mikael.Akke@bpc.lu.se
Telefon: 046-222 82 47 

Emma Sparr
emma.sparr@fkem1.lu.se
Telefon: 046-222 15 36

Håkan Hansson, Tf. Administrativ chef
hakan.hansson@kilu.lu.se
Telefon: 046-222 93 05