lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Resurser

Fakulteternas hemsidor för forskarutbildning

Forskningsstöd

Innovation, patent och kommersialisering

LU innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Verksamheten hjälper forskare med affärsutveckling, patentrådgivning, juridik och finansiellt stöd. Genom holdingbolaget kan universitetet även hjälpa till att bilda nya forskningsbaserade bolag och licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag.

Läs mer på LU innovationssystems webbplats

Forskningsfinansering

Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare och forskargrupper i frågor om extern forskningsfinansiering. Verksamheten har särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning och bistår under hela processen från ansökan till avslutat projekt.

Läs mer på Forskningsservice webbplats

 

 

Blanketter

Följande blanketter finns att läsa och hämta i Resurser - Kemiska institutionens sharepoint (inloggning med Lucat): 

  • Blankett för lönehöjning för doktorander på LTH
  • Blankett för lönehöjning doktorander på N-fak
  • Blankett för lönelyftlyft för doktorander med doktorandanställning