lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Obligatoriska kurser

Obligatoriska doktorandkurser vid Kemiska institutionen

Introduktionskurs för doktorander

Du kan välja att läsa Introduktionskurs för doktorander vid Kemiska institutionen (KILU) tillsammans med antingen introduktionskurs vid den Naturvetenskapliga fakulteten (NF) eller introduktionskurs vid den tekniska fakulteten, LTH.

Nästa kurstillfälle för Introduktionskurs vid KILU 2021
Preliminärt startdatum: 1 November 2021, inkluderat i QD21-WS1
Registrering öppnar omkring 15 september 2021.
Kontakt: Viveka Alfredsson, viveka.alfredsson@chem.lu.se

Forskningsetik

Forskningsetik, 2 hp (information på engelska)

Sista tillfälle för antagna före 2021-01-01.
Preliminär start: Vecka 11 (15 mars, 2021)
Gemensam start för QD20 i kombination med WS2
Kontakt: Viveka Alfredsson, viveka.alfredsson@chem.lu.se

Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn / chemical hazard

Environmental issues and hazards in the chemical research laboratory, 2 hp (information på engelska)

Rullande schema 
Gemensam start för QD20 i kombination med WS2
Kontakt: Martin Ek Rosén, carl_martin.ek_rosen@chem.lu.se

Högskolepedagogiska kurser (kursalternativ för lärarassistenter)

Obligatoriska kursalternativ för lärarassistenter: Lägsta krav enligt ASP: 3 hp 

Teaching and supervision in the undergraduate laboratory (3 ECTS, KILU)

Preliminärt startdatum: 7 november 2021.
Registrering öppnar omkring 1 oktober 2021.

Högskolepedagogiska kurser på fakultetsnivå 

Du kan välja mellan att läsa högskolepedagogiska kurser vid den Naturvetenskapliga fakulteten eller vid den tekniska fakulteten, LTH.

Naturvetenskapliga fakulteten 

LTH