lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Tillämpad vetenskaplig hantering av data (NAKE 014) 4.0 hp

Kursbeskrivning

Kursen utvecklar grundläggande färdigheter för tillämpad vetenskaplig databehandling med inriktning mot kemi- och biovetenskap. Kursen innehåller teoretiska och tillämpade moment för att studenterna ska kunna utföra dataanalys i sitt eget ämne med ett mycket använt och fritt tillgängligt dataverktyg språk (Python).

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursinnehåll

Kursen är inriktad på de praktiska färdigheter som krävs för att analysera data i kemiska vetenskaper. Varje ämne kommer att introduceras med en kort teoretisk bakgrund följt av en praktisk övning som introducerar nyckelkoncepten och metoderna på fiktiva data och till slut på studenternas data.

Schema

Kursansvarig

Jens Uhlig
Avdelningen för kemisk fysik
Kemiska institutionen
jens.uhlig@chemphys.lu.se


046-222 77 20