lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Statistik termodynamik (NAKE 009) 7.5 hp

Kursbeskrivning

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om statistisk mekanik. Ett viktigt mål med kursen är att ge en fördjupad förståelse för begreppet entropi och därmed överbrygga motsättningen mellan en mikroskopisk ansats (statistisk mekanik) och en makroskopisk (termodynamik).

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Kursen startar med introduktion av grundläggande statistisk-mekaniska begrepp. Termodynamiska transformationer jämförs med motsvarande ensembler inom den statistiska mekaniken. Approximativa teorier för vätskor och lösningar. Simuleringsmetoder.

Räkneövningar där färdigheter i att använda de olika statistisk-mekaniska verktygen och resonemangen tränas upp.

Preliminärt schema 2017
Föreläsningar 15-19 maj, som följs av 2-3 veckors hemstudier.

 

Kursansvarig