lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Bioanalytisk HPLC (NAKE 006) 3.0 hp

Kursbeskrivning

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

  • på fördjupningsnivå redogöra för vätskekromatografiska principer relevanta för bioanalytiska tillämpningar
  • beskriva uppbyggnad och funktion av vanliga pumpar och detektorer för vätskekromatografisk analys
  • förklara principerna för olika extraktionstekniker och belysa vikten av adekvat provbehandling inför vätskekromatografisk analys av biologiska prov

Färdighet och förmåga

  • kunna utvärdera valet av separationsmetod för vätskekromatografisk analys av små
    molekyler baserat på deras polaritet, laddning och storlek.
  • kunna tillämpa optimeringsstrategier med avseende på retention och selektivitet vid kvantitativ och kvalitativ analys.

Kursplan

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Föreläsningar
Djupgående teoretisk behandling av vätskekromatografisk separation och
bakomliggande fördelnings- och adsorptionsjämvikter. Instrumentering och experimentell teknik för högupplösande vätskekromatografi med universella och selektiva detektorer. Koppling av vätskekromatografi med högupplösande masspektrometri. Provupparbetning av biologiska prov inför vätskekromatografisk analys.

Laborationer
Experimentell teknik för högupplösande vätskekromatografi. Optimering av HPLC-system med olika kombinationer av mobilfas för kvantitativ och kvalitativ analys av små molekyler. Demonstration av högupplösande vätskekromatografi i kombination med högupplösande masspektrometrisk detektion för kvalitativ analys av små molekyler.

Kursansvarig

Margareta Sandahl
Centrum för analys och syntes
Margareta.Sandahl@chem.lu.se 
+46 (0)46 222 49 95