lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Populärare kemi (NAKE 003) 4.0 hp

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska inspireras till och förberedas för outreachaktiviteter inom kemins ämnesområde gentemot allmänheten och skolor. Kursen vänder sig till doktorander då spridning av egna forskningsresultat och kunskap till allmänheten är en färdighet av ökande betydelse i det moderna forskningssamhället. Kursens mål är att deltagarna ska ta fram arbets- och demonstrationsmaterial som framhäver kemins och kemiska reaktioners betydelse i vardagsfenomen och aktuell forskning, exempelvis som stöd och inspiration för lärande och undervisning i svenska skolor.


Efter avslutad kurs ska doktoranden:
• Kunna motivera sina vetenskapliga studier med hänsyn till framsteg och allmännytta
• Kunna definiera projektmål och formulera projektplaner
• Känna till olika kommunikationsformer och kanaler för att sprida och främja
vetenskapliga forskningsresultat
• Kunna förklara kemiska principer och den egna forskningen för en allmän publik
• Kunna genomföra outreach-projekt

Kursplan

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar och återrapporteringstillfällen samt självständiga projekt i grupper om 1-4 deltagare. Kursen utgår från befintligt arbetsmaterial med avseende på lärandemål för gymnasiet men deltagar-initierade projekt är önskvärda.

Seminarier:
• Introduktion till populärvetenskaplig kommunikation
• Projektansökningar och projektplanering
• Att skriva om vetenskap för en allmän publik
• Olika mediala kanaler för spridning av forskningsresultat

Självständiga projekt utförs i grupper om 1-4 deltagare med valfritt tema och redovisas på presentationsworkshop vid kemiska institutionen alt. liknande arrangemang ordnat på fakultetsnivå.

Schema