lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Tillämpad kvantkemi (NAKE 001) 7.5 hp

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge kunskaper om modern kvantkemisk teori och metodik för molekyler, utbredda system och lösningar. Efter avslutad kurs ska studenten:
• förstå de bästa nuvarande teoretiska beräkningsmodeller inom kvantkemin,
• kunna utforma och utföra beräkningar med kvantkemiska program,
• kunna kritiskt analysera beräkningsresultat erhållna med olika beräkningsmetoder.

Kursplan

Kursplan (Pdf)

Kursinnehåll

Föreläsningarna täcker de huvudsakliga moderna metoderna i kvantkemin, inklusive Hartree-Fock-teori, täthetsfunktionalteori och multikonfigurationella metoder. Särskild uppmärksamhet ägnas beskrivningen av utbredda system, inklusive kraftfält och QM/MM-teknik. Föreläsningarna följs av ett individuellt forskningsprojekt som fokuserar på användbarheten hos skilda beräkningsmetoder för att beskriva grundtillstånd och exciterade tillstånd i olika molekyler.

Schema
Kursen ges inte löpande. Schema nedan avser när kursen gavs senast (år 2021).

Kursen startar 9 november 2021. 

09/11 - Intro (POW)
12/11 - Basis set (POW)
16/11 - Hartree-Fock (VV)
19/11 - semiempirical methods & DFT (VV)
23/11 - MCSCF (VV)
26/11 - Quick intro to Molcas (VV)
30/11 - Accurate calculations (VV)
03/12 - QM/MM (UR)
07/12 - Solvent effects (UR)
10/12 - FF  & geometry optimization (PP)
14/12 - Challenges for large systems (PP)

Alla föreläsningar ges kl. 10.15-12.00 i biblioteket för Teoretisk kemi. 

Lärare: Petter Persson, Ulf Ryde, Valera Veryazov, Per-Olof Widmark.

 

Kursansvarig

Valera Veryazov
Avdelningen för teoretisk kemi
valera.veryazov@teokem.lu.se
+46 (0)46 222 3110