lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Kurser

Vid Kemiska institutionen bedrivs forskarutbildning inom olika forskarutbildningsämnen. Forskarutbildningen innehåller en rad olika kurser som doktorander måste ta del av. Dessa kurser ger doktoranden förståelse för olika forskningsmetoder samt en bredare grund att stå på inom sitt eget ämne.

För kursansvarig lärare

Lathund för hantering av kursplaner - FUkurser LTH (endast på svenska)

Kursplansmall (NF)

Malldokument N-fak i Kurser - Kemiska institutionens sharepoint (inloggning med Lucat)

KURSPLANSMALL (LTH)

Webbinterface (LTH)
tillgängligt efter inloggning
-> Kursadministration
-> Kurs