lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Individuella studieplaner

En individuell studieplan upprättas i samband med antagning till forskarutbildningen. Den individuella studieplanen är ett stöd för doktorandens utveckling och studiernas fortskridande. 

Följande dokument finns i Individuell studieplan - Kemiska institutionens sharepoint (inloggning med Lucat):

  • Individuell studieplan - diskussionsprotokoll (frivillig)
  • Riktlinjer för individuella studieplaner