lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Forskarskolan QDETAILSS

QDETAILSS - high Quality DETection and Analysis of Liquid and Solid Samples

QDETAILSS är en forskarskola för doktorander som arbetar med experimentella problem relaterade till kemi. Forskarskolan ger kompetens inom experimentell forskningsprojektledning och innehåller kurser i "Good Laboratory Practice" - GLP, datastatistik, projektledning, etik och kommunikation.

Mer information om QDETAILSS hittar du på forskarskolans engelska hemsida.

 

Kontakt

Viveka Alfredsson
Koordinator för QDETAILSS
Viveka.Alfredsson@chem.lu.se 
+46-46-222 81 55